Kaedah Pembayaran / Mode of Payment

PAYNOW

UEN: S35MQ0068A

 

 Sila letak “QB <nombor telefon bimbit>” sebagai nombor rujukan transaksi. Klik pilihan bank anda untuk langkah pemindahan PayNow.

Please specify “Quranbit <your hp number>" as the "Reference No". Click your bank choice for steps on how to PayNow.

PEMBAYARAN KAD SECARA LANGSUNG / INSTANT CARD PAYMENT

*Note: Processing fee charges applies

Pembayaran berulang / Recurring payment


Pembayaran sekali/

one-time payment

OCBC

5818-0894-6001

Sila letak “Quranbit" dalam ruangan dan hantar tangkapan skrin ke sini. Klik pilihan bank anda untuk langkah pemindahan wang.

Please specify "Quranbit" in your comments and send the screenshot here. Click your bank choice for steps on how to transfer.

PEMBAYARAN GIRO / GIRO PAYMENT

Muat turun dokumen di bawah dan hantarkan ke arina@waktanjong.org

Download document below and email to arina@waktanjong.org

CEK / CHEQUE

Pastikan cek untuk dibayar kepada LPM Wak Tanjong. Tandakan "QB" di belakang cek. Kirimkan ke Masjid Wak Tanjong, Quranbit, 25 Paya Lebar Road, Singapura 409004 atau masukkan ke kotak sumbangan kami.

Ensure cheque is payable to LPM Wak Tanjong. Kindly indicate "QB" behind the cheque. Mail to Masjid Wak Tanjong, Quranbit, 25 Paya Lebar Road, Singapore 409004 or drop in our donation box.

PEMBAYARAN BERULANG / RECURRING PAYMENT

Anda kini boleh mengatur pembayaran / sumbangan berulang melalui pindahan wang bank anda(iBanking). Klik pilihan bank anda untuk langkah pembayaran berulang.

You can now set up recurring payment/donations via your bank transfer(iBanking). Click your bank choice for steps of recurring payment.

INFAQBIT

Membeli-belah & Infaq

Shop & Infaq

thin